MIDDEN - DELFLAND

Ridder Otto van Egmond
Het leven en werk van een kasteelheer van de Keenenburg

9 juni 2011. De inwoners van Schipluiden en omgeving raken steeds meer in de ban van haar vroegere inwoner, ridder Otto van Egmond en heer van het kasteel Keenenburg. Het verhaal van Otto van Egmond, Willem van Oranje en Holland in de jaren rond het jaar 1572 wordt volgende week, 16-19 juni, uitgebeeld tijdens het openluchtspel 'Otto van Egmond en de lotgevallen van Keenenburg'. De Historische Vereniging Oud-Schipluiden nam alvast een voorschot op dit spektakel met de opening van de tentoonstelling over deze Otto van Egmond in museum Het Tramstation Schipluiden

Het verhaal van Otto van Egmond wordt in de tentoonstelling verteld op een achttal banieren met tekst en bijzondere begeleidende afbeeldingen. Nieuw is de kleurenafbeelding van het schilderij waarop Otto van Egmond wordt afgebeeld dat in Oud Zuylen hangt. De stationskamer is ingericht als stijlkamer, die de sfeer ademt uit de tijd van kasteel Keenenburg met haar bewoners. 

Tentoonstelling Otto van Egmond, muzeum Het Tramstation Schipluiden

Jacques Moerman, voorzitter van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden, leidde de openingshandeling in met een samenvatting van de belangrijkste wapenfeiten van Otto van Egmond en zijn belang voor Holland. Zo staan zijn handtekening en zegel prominent op een aantal belangrijke staatsstukken, zoals de Pacificatie van Gent uit 1576. Hiermee sloten de Staten van Brabant, Vlaanderen, Artesië en Henegouwen een overeenkomst met de Staten van Holland en Zeeland, en namen de Prins van Oranje aan als hun stadhouder. Twee hoofdrolspelers van het toneelspel, Otto van Egmond en Agnes Croesink, ontvouwde vervolgens de vlag van Egmond, waarmee de tentoonstelling officieel geopend was. 

Tentoonstelling Otto van Egmond, muzeum Het Tramstation Schipluiden

Onder het genot van historisch verantwoorde hapjes en drankjes konden de genodigden vervolgens de tentoonstelling aandachtig bekijken. Uitvoerige informatie over Otto van Egmond en de Keenenburg en een lesbrief zijn te vinden op de website van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden

Tentoonstelling Otto van Egmond, muzeum Het Tramstation Schipluiden

De tentoonstelling in museum Het Tramstation duurt tot 19 november 2011; 
openingstijden: woensdag, zaterdag en de 1ste zondag van de maand, 14.00-16.00 uur.

's Avonds, aan het begin van de toneelrepetitie, stroomde het museum korte tijd vol met acteurs/actrices uit het toneelstuk Otto van Egmond. Met de opgedane sfeerbeelden werd aansluitend een goede doorlooprepetitie gehouden bij het herbouwde Keenenburg torentje. Zie ook: Openluchtspel Otto van Egmond nadert zijn climax.

Tentoonstelling Otto van Egmond, muzeum Het Tramstation Schipluiden

Tentoonstelling Otto van Egmond, muzeum Het Tramstation Schipluiden

10 december 2013