MIDDEN - DELFLAND

Oranjetunnel JA!

Wij willen u informeren over onze zorgen met betrekking tot de plannen van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding en nodigen u daarom van harte uit om hierover met ons van gedachten te wisselen in het Deltahotel in Vlaardingen op woensdag 13 april 2011 van 20.00 - 22.00 uur.

De economische ontwikkelingen op de Maasvlakte vragen om meer bereikbaarheid en mobiliteit. Naast een grote toename van vrachtverkeer over het water wordt ook een grote toename van vrachtverkeer over de weg verwacht. Daardoor is een Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) zeer gewenst. Twee opties worden momenteel verkend: de Blankenburgtunnel tussen Vlaardingen en Maassluis en de Oranjetunnel bij de Maeslantkering.

CDA fracties uit de regio maken zich grote zorgen over de inpassing van de Blankenburgtunnel. Wij willen u graag informeren over de gevolgen voor u en uw omgeving. Wat gebeurt er met Midden-Delfland gebied, de Zuidbuurt, de Surfplas? Het geluid en de drukte op de A20? 

Kan het Kethelplein nog meer verkeer verwerken? Hét alternatief is de Oranjetunnel. Wat vindt u hiervan?
DENK MEE en PRAAT MEE!

Programma:

19.30 - 20.00 uur:  Inloop
20.00 - 20.45 uur:  Opening en Sprekers
  • Cees Oosterom, wethouder in Vlaardingen over het bestuurlijk proces
  • Marcel 't Hart, steunraadslid in Maassluis over de bouw van tunnels
  • Ellen Verkoelen, Statenlid Provincie ZH over tunnels versus natuur en omgeving
  • Hans van Zijst, Omgevingsmanager project NWO Ministerie Infrastructuur en Milieu over het proces naar besluitvorming
20.45 - 21.00 uur:  Pauze
21.00 - 21.45 uur:  Vragen stellen aan een forum bestaande uit CDA vertegenwoordigers van de omliggende gemeenten
21.45 - 22.00 uur:  Afsluiten met een gezamenlijke CDA standpunt

Locatie: Deltahotel, Maasboulevard 15, 3133 AK Vlaardingen, Tel. 010-434 5477

Persbericht van: De CDA fractie van Maassluis, Vlaardingen, Midden-Delfland, Schiedam, Hoek van Holland en Delft, 7 april 2011

10 december 2013