MIDDEN - DELFLAND

Wandeling Nacht van de nacht

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland organiseert op zaterdag 29 oktober een wandeling in het kader van de Nacht van de nacht. Belangstellenden worden uitgenodigd om 20:00 uur te verzamelen bij station Delft Zuid. De wandeling gaat via Tanthof naar het Abtswoudse Bos. Ook zal er naar nachtdieren als vleermuizen en nachtvlinders worden gespeurd. Inlichtingen via (015) 261 00 48 of via afdelingDelfland@knnv.nl 

Nederland is een van de meest verlichte landen van Europa. De belangrijkste toepassingen van verlichting zijn assimilatiebelichting in kassen, sportvelden en openbare verlichting. Negatieve effecten zijn: licht- en energieverspilling, ontregeling van de natuur, aantasting van gezondheid en verstoring van het nachtelijk landschap. Bij het speuren naar nachtdieren zal apparatuur gebruikt worden als een nachtlamp, een batdetector en een nachtkijker.

Ontregeling natuur

Uit onderzoek blijkt dat verlichting negatieve effecten op dieren heeft. Omdat meer dan 50% van de dieren 's nachts actief is, heeft licht een grote impact. Veel dieren worden aangetrokken of juist afgestoten door licht. Dit zorgt voor versnippering van leefgebieden, maar ook voor een grotere kans om ten prooi te vallen aan andere dieren. Een mooi voorbeeld zijn de vele insecten die om een lamp heendraaien. Desoriëntatie kan leiden tot uitputting. De sterke teruggang van de insectensoorten wordt door een aantal onderzoekers dan ook vooral aan verlichting geweten. Een ander belangrijk effect is het ontregelen van de biologische klok. Dit dagelijkse ritme wordt gestuurd door licht en donker. Onnatuurlijke verlichting kan de biologische klok verstoren. Vogels gaan bijvoorbeeld eerder zingen, eerder of later paren, nesten bouwen of trekken. Dit beïnvloedt de overlevingskansen van de soort.

Verstoring nachtelijk landschap

Duisternis is een oerkwaliteit, net als stilte. De oranje gloed boven een verlicht industrieterrein of boven kassen kan tot in de verre omgeving verstorend werken op de beleving van het landschap. "Net alsof er altijd een opgaande zon is." Ook de aanblik van de sterrenhemel is voor veel mensen een waarde op zich. Bij een volkomen natuurlijk donkere lucht is het mogelijk om in Nederland 2.500 sterren te zien. Door de verhoogde hemelhelderheid zijn er in steden nog slechts 50 sterren zichtbaar.

Wat is en doet de KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland is de natuurvereniging voor Delfland. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer geven wij vorm aan deze doelen. Elk jaar kent een groot thema, 2011 staan oevers centraal.

De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur. Ons doel is de diversiteit aan gebieden en soorten te behouden en de mensen ervan te laten genieten: samenleven met de natuur. Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland

Bron: Persbericht KNNV afd. Delfland 13 oktober 2011

10 december 2013