MIDDEN - DELFLAND

Help de padden in Maasland

Al lijkt het weer er niet naar maar over circa 4 - 7 weken gaan de padden weer trekken.
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland (KNNV) zoekt minimaal 20 mensen om op verschillende locaties deze dieren over te zetten. Dat op diverse locaties in Maasland. Ook ouders met kinderen of verenigingen zijn welkom. Opgeven voor 10 februari. Opgeven bij Geert van Poelgeest (015) 261 00 48; per email: afdelingDelfland@knnv.nl. Kijk ook op www.knnv.nl/afdelingDelfland.

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland zet op vele plekken in Delfland in de periode tussen half februari en begin april weer padden, kikkers en salamanders over tijdens de jaarlijkse voorjaarstrek van winterverblijf naar voortplantingsplaats. Dat doet deze vereniging omdat heel veel van deze beschermde dieren in het voorjaar worden doodgereden door het (auto)verkeer. Geschat wordt dat zonder hulp paddenoverzetters ongeveer 1.500 à 2.000 amfibieën elk voorjaar een vroegtijdige dood sterven omdat zij tijdens hun trektocht de wegen en straten oversteken. Dit aantal loopt gedurende de rest van het jaar (zomer- en herfstmigratie) op tot ca. 5.000.

Pad op weg...

De werkzaamheden houden in:

  • amfibieën die op de weg of straat lopen met de hand overzetten,
  • levende en dode dieren tellen en noteren,
  • zo nodig informatie geven aan passanten via een folder,

De periode en tijden:

  • vanaf half februari tot begin april één avond per week,
  • van 19.00 (begin van de schemering) tot ± 22.00 uur.

(natuurlijk kunnen enthousiaste deelnemers of verenigingen meerdere avonden voor hun rekening nemen)

Ter ondersteuning ontvangt men:

  • handleiding met instructies, plattegrond en overige informatie,
  • folders voor belangstellenden,
  • zaklamp en/of reflecterend vest (beperkt beschikbaar).

Aan het einde van de actie worden de resultaten besproken tijdens een afsluitingsbijeenkomst in het natuur- en milieucentrum De Papaver.

Wat is en doet de KNNV

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland is de natuurvereniging voor Delfland. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer geven wij vorm aan deze doelen.

Elk jaar kent een groot thema, 2011 staan oevers centraal.

De KNNV voelt zich verantwoordelijk voor het Delflandse gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur.
Ons doel is de diversiteit aan gebieden en soorten te behouden en de mensen ervan te laten genieten: samenleven met de natuur.

Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland van de KNNV

Bron: Persbericht 5 januari 2011

14 december 2013