MIDDEN - DELFLAND

Mobiliteitsplan ‘Bouwen aan een groene metropool’

Mei 2011. Milieudefensie heeft onlangs het mobiliteitsplan ‘Bouwen aan een groene metropool’ voor de regio Rotterdam gepubliceerd. Met dit rapport presenteert Milieudefensie een duurzame benadering van mobiliteit in Nederland. De regio Rotterdam kent een groeiende mobiliteit. Het gevolg is een toename van de filevorming en verslechtering van de luchtkwaliteit. Milieudefensie wil de bereikbaarheid vergroten én de omgeving leefbaar houden. Met innovatieve oplossingen worden geplande nieuwe snelwegen in het gebied overbodig.

‘Bouwen aan een groene metropool’ beschrijft hoe mobiliteit in één van de drukste regio’s van Nederland op een duurzame en betaalbare manier georganiseerd kan worden. Door fors te investeren in modern openbaar vervoer en de aanleg van fietssnelwegen, in combinatie met de invoering van een slimme spitsheffing en het stimuleren van het Nieuwe Werken, staan we niet langer stil in de file. Onze schaarse recreatie- en natuurgebieden zoals Midden-Delfland en het Bergse Bos blijven behouden.

De uitvoering van dit mobiliteitsplan is te financieren omdat de aanleg van nieuwe snelwegen zoals de A13/A16 en de Blankenburgertunnel niet nodig is. Adviesbureau CE Delft heeft het plan doorgerekend op kosten en milieugevolgen. De verkeerskundige effecten van een deel van het plan zijn doorgerekend door adviesbureau Goudappel Coffeng. Beide doorrekeningen zijn gepubliceerd op de website van Milieudefensie1. Een samenvatting van deze onderzoeken vindt u in de factsheet. Milieudefensie hanteert in dit mobiliteitsplan de volgende formule: Benutten, Beprijzen, Bouwen.

Lees het volledige rapport hier.

10 december 2013