MIDDEN - DELFLAND

Kringloopkompas uitgereikt aan melkveehouders

16 april 2011. Voorafgaand aan Midden-Delfland Open!, de start van het recreatieseizoen in Midden-Delfland, waren melkveehouders en bestuurders naar de boerderij aan de Westgaag 11 gekomen voor de officiële uitreiking van de eerste Kringloopkompassen. Een reeks van sprekers, waaronder Herman Wierenga van het Ministerie LNV, kregen korte tijd om het belang van het Kringloopkompas voor de melkveehouders in Midden-Delfland aan te geven om hiermee de bedrijfskracht te vergroten en het gebied duurzaam te beheren.

Aan het programma Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland werken sinds een jaar ruim 25 (melk)veehouders samen in studiegroepen om te komen tot een bedrijfsvoering gebaseerd op de principes van kringlooplandbouw. Daarbij staan de versterking van de bedrijfskracht en de verbinding van het agrarisch bedrijf met de (stedelijke) omgeving centraal: 

Bedrijfskracht = blije koeien, blije aarde en blije boeren!

Evenals bij de CONO Kaasmakers worden de duurzaamheidprestaties in beeld gebracht en wordt aangegeven hoe goed de scores zijn. Sommige melkveehouders lopen al stappen vooruit; anderen weten nu waar ze nog punten kunnen scoren. 

'Duurzaam Boer Blijven’ is onderdeel van de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam, IODS (financiën komende uit het A4 project).

Kringloop-Kompas - klik om te vergroten
Kringloop-Kompas - klik om te vergroten

Kringloopkompassen uitgereikt - 16 april 2011

Duurzaam Boer Blijven in Midden-Delfland

Midden-Delfland vormt de groene long in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Dit open agrarische cultuurlandschap is onderdeel van de Hof van Delfland, een netwerk van groengebieden en landschappen in deze metropoolregio. De melkveehouderij heeft hier een dubbele waarde: het is zowel een belangrijke economische drager van het gebied als de beheerder van het karakteristieke veenweidelandschap. En dat willen alle betrokken partijen in de toekomst graag zo houden. 

Veehouders krijgen hun eigen kringloopkompas

De deelnemers van de studiegroepen kregen op deze dag hun eerste ‘Kringloopkompas’. Met dit kompas kan de (melk)veehouder (laten) zien hoe hij op dit moment scoort op de aspecten van duurzaam ondernemen. 

Kringloop landbouw is een bedrijfsvoering die is afgestemd op het gebruik van de op het bedrijf aanwezige en geproduceerde hulpbronnen en voorraden, zoals zonlicht, mineralen, arbeid, organische stof en energie. Er wordt zeer selectief gebruik gemaakt van externe input. Er is respect voor natuurlijke systemen en -belangrijk- kringloop richt zich op realisatie van een inkomen over langere termijn. 
Definitie uit CLM rapport "van top-down naar bodem-up".

Uitreiking van de kringloopkompassen aan Midden-Delflandse melkveehouders
Uitreiking van de kringloopkompassen aan Midden-Delflandse melkveehouders

Zie ook: Kringloopcertificaten uitgereikt in Midden-Delfland.

Bron: Persbericht 7 april 2011 gemeente Midden-Delfland

10 december 2013