MIDDEN - DELFLAND

Schaapskudde Vockestaert is flink gegroeid

26 april 2011. De schaapskudde van Vockestaert is de natuurlijke grasmaaimachine van de Zuidrand van het Midden-Delfland gebied. Vanaf 2009 beheert de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert een groot deel van de recreatiegebieden langs Vlaardingen, Schiedam (en Kethel) met 'eigen' boeren en middelen. De schaapskudde is er hier één van. Op een aantal plaatsen worden ook koeien ingezet om het gras op maat te houden. Het doel is een schaapkudde van ca. 500 dieren te vormen en in stand te houden. In 2011 werden ruim 200 lammeren aan de kudde toegevoegd.

Tijdens de recente Midden-Delfland Open! dag demonstreerde Lex Thoen, een van de herders, hoe de schaapskudde 'in de hand' gehouden kan worden met behulp van zijn hondje, een Border Collie. Geholpen door aanwezige kinderen gaf hij een demonstratie schapen drijven. Op werkdagen kuiert een herder met de kudde schapen door het gebied; ze zijn haast niet te missen! Onlangs is de eerste versie van een documentaire over de Schaapskudde Vockestaert verschenen en ook te bekijken op YouTube:

Adrianus Hoeve 

De schaapskudde heeft huisvesting gevonden op het erf van de Adrianus Hoeve aan de Woudweg 26, de vroegere boerderij van de familie Kester. Na de nodige reparaties en inrichting fungeert de boerderij nu als schaapskooi. In de tot half open stal verbouwde hooiberg liepen tot voor kort de drachtige schapen wachtend op verlossing. Nu worden daar schapen verzameld voor het scheren. De achter het woonhuis liggende stal is ingericht als kraamkamer. Hier worden moeder en pasgeboren lammen in een hok geplaatst en korte tijd verzorgd. Nadat de lammen hun nummer in de oren hebben gekregen, mogen moeder en kinderen naar de tent achter het erf. Na enige tijd wennen worden zij gevoegd bij de buitenlopende schapen en lammen. Al spoedig gaan de lammen mee op hun eerste 'excursie' door het recreatiegebied om langzaamaan mee te gaan helpen met het beheer van de graslanden en ruigtes.

Schaapskudde Vockestaert is flink gegroeid
De (bijna) eindstand van 2011

Schaapskudde Vockestaert is flink gegroeid - 26 april 2011

De Adrianus Hoeve, de opstallen en het erf zijn enkele jaren verkocht aan Rijkswaterstaat, die de plek wil gaan gebruiken voor bouwketen, opslag en meer als straks de snelweg A4 Delft-Schiedam aangelegd gaat worden. Vockestaert, KNNV en bestuurders in Midden-Delfland gemeenten proberen nu Rijkswaterstaat ervan te overtuigen dat sloop en hergebruik voor opslag deze mooie plek voor altijd zal vernielen. 

De uitkomst is nog niet bekend....

Schaapskudde Vockestaert is flink gegroeid - 26 april 2011

Het beheer van de schaapskudde wordt grotendeels gedaan door vrijwilligers. Het Recreatieschap Midden-Delfland en de GZH (Groenservice Zuid-Holland) maken de plannen voor het onderhoud en betalen voor het het gedane werk, evenals vroeger, toen loonwerkbedrijven het onderhoud deden. Na het eerste proefjaar 2009 volgde een twee-jaar periode 2010-2011, waarna het contract en de uitgevoerde werkzaamheden met Vockestaert worden geëvalueerd. Natuurlijk wordt gehoopt, en ook wel verwacht, dat Vockestaert het beheer kan blijven uitvoeren.

Websites:

 

14 december 2013