MIDDEN - DELFLAND

Babbersmolen wint provinciale molenprijs

Eind september viste de Babbersmolen nog achter het net bij een landelijke molenprijs. Nu is er meer succes met een prijsvraag van de provincie Zuid-Holland. De Schiedamse Molens mocht uit handen van Han Weber, gedeputeerde Cultureel Erfgoed, een cheque ter waarde van € 10.000,- in ontvangst nemen ter verbetering van de molenbiotoop. Dit onder goedkeurend oog van de heer Grijzen, wethouder Cultuur van Schiedam.

De molenbiotoop is het gebied rondom een windmolen dat van invloed is op de windvang van de wieken. Elk object in dit gebied, zoals een boom of een gebouw, belemmert die windvang. Vandaag de dag zien steeds meer molens hun molenbiotoop bedreigd door oprukkende bebouwing of doorschietend groen. De provincie Zuid-Holland wil deze ontwikkeling keren met een speciale molenbiotoopprijs omdat molens belangrijk zijn in het Zuid-Hollandse landschap. Een draaiende én goed zichtbare molen draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit van de provincie. Voor het behoud van de molen is het bovendien belangrijk dat deze kan draaien.

Juryoordeel

Uit alle inzendingen is de Babbersmolen als winnaar tevoorschijn gekomen. De jury heeft de molen 'het best bewaarde geheim van Schiedam' genoemd. Op dit moment heeft de Babbersmolen de slechtste molenbiotoop van heel Zuid-Holland. Een andere belangrijke reden om de prijs toe te kennen, is dat de stichting de samenwerking aangaat met de omgeving zoals de huurders van de volkstuinvereniging en gemeente Schiedam. Wat hen tenslotte aansprak was dat stichting De Schiedamse Molens het begrip molenbiotoop ruim opvat. Ze denkt niet alleen aan het herstellen van de windvang van de molen maar zorgt er ook voor dat de molen voldoende water krijgt om te malen. Ook willen ze laten zien hoe een molenaarsgezin in de 18e eeuw leefde.

Babbersmolen wint provinciale molenprijs - 8 december 2011
Van links naar rechts: Gedeputeerde Weber, Wethouder Grijzen, de heren Scheeres en Klitsie van De Schiedamse Molens, foto: provincie Zuid-Holland

Herstel oud stukje Midden-Delfland

Met de omringende Volkstuinvereniging en de Gemeente Schiedam is een plan van aanpak besproken om herstel van de molenbiotoop op korte termijn al te bereiken. Op langere termijn kan een zodanige molenbiotoop worden gerealiseerd, dat de gerestaureerde molen bij de overwegende wind uit west en zuidwest zonder al te veel belemmeringen goed kan draaien. Op korte termijn wil de stichting zoveel mogelijk hoge bomen toppen of verwijderen die in de directe omgeving van de Babbersmolen staan. De Schiedamse Molens hecht er daarbij aan om het aantrekkelijke groene karakter van het gebied zoveel mogelijk intact te laten. Hiertoe zullen in samenwerking met Landschapsbeheer Zuid-Holland en vele vrijwilligers laagblijvende bomen of struiken worden geplant ter compensatie van verdwenen groen. Het vlietlandje bij de molen zal open blijven met enkel een zoom van knotwilgen. Dit is zoals het open polderlandschap van Midden-Delfland er vroeger uit ziet en dat zich vroeger uitstrekte van Schiedam tot aan Delft.

Bron: Persbericht 8 december 2011 

Schiedamse Babbersmolen loopt Molenprijs mis
Dankzij deelname toch veel resultaat

Schiedam, 3 oktober 2011 - De Schiedamse Babbersmolen stond met zes andere molens in de finale van de BankGiro Loterij Molenprijs 2011. Om deze landelijke prijs te winnen moest de Babbersmolen van 1 tot 28 september zoveel mogelijk publieksstemmen binnenhalen. Ondanks de vele aandacht in lokale media bleek uiteindelijk de Amsterdamse Krijtmolen D'Admiraal de sterkste en ging die met de molenprijs aan de haal.

De BankGiro Loterij Molenprijs is een jaarlijkse publieksprijs, ingesteld door de Vereniging De Hollandsche Molen. Organisaties die mee wilden doen konden een plan indienen waarmee het draagvlak en de bezoekmogelijkheden van hun molen zouden verbeteren. De winnende molen krijgt een bedrag van € 50.000,- om het ingediende plan te realiseren.

Tot een week voor de sluitingsdatum stonden alle zeven finalisten nog dicht bij elkaar. Uiteindelijk wisten enkele molens een flinke eindsprint te maken. Krijtmolen D'Admiraal bleek 21% van stemmen te hebben binnengehaald wat genoeg was voor de overwinning. De Babbersmolen eindigde als vijfde met 13% van de stemmen. Wat de Schiedamse poldermolen wellicht parten speelde was zijn grote onbekendheid bij veel Schiedammers. De molen bestaat op dit moment alleen uit een molenromp met enkele bijgebouwen en ligt verscholen in volkstuinencomplex Vijfsluizen. Stichting De Schiedamse Molens wil alle mensen, organisaties en bedrijven die hebben gestemd en actief de deelname van de Babbersmolen hebben gesteund ontzettend bedanken.

Plannen Babbersmolen

De Babbersmolen uit 1710 (de oudste stenen poldermolen van Nederland) werd de afgelopen jaren gerestaureerd. Met de herbouw van molen De Kameel heeft dit enige tijd moeten wachten maar de komende maanden zullen de werkzaamheden weer worden opgepakt.
Met hulp van de Molenprijs wilde stichting De Schiedamse Molens het leven in en rond deze poldermolen weer zichtbaar maken. Zo zou de molenaarswoning in de molen gereconstrueerd kunnen worden met antieke bouwmaterialen en zou op het molenerf een moestuin met ouderwetse groenten en een kleine boomgaard worden aangelegd. Tot slot zou een vlietlandje worden hersteld dat, omzoomd met knotwilgen, het open polderlandschap zou tonen dat hier vroeger nog tot aan de horizon reikte maar tegenwoordig steeds meer onder druk staat. Uiteindelijk doel is een recreatieve, toeristische en educatieve bestemming waar jong en oud kennis kunnen maken met het vroegere leven op en rond een poldermolen en de geschiedenis en waterhuishouding van het oude cultuurlandschap Midden-Delfland.

Deelname levert toch resultaat op

Met de Molenprijs zouden de plannen rond de Babbersmolen voor het grootste deel financieel zijn gedekt. Maar ook zonder zo'n startkapitaal kan men al aan de slag aangezien veel werk met hulp van vrijwilligers kan worden gedaan. Deelname aan de Molenprijs heeft daarbij de bekendheid van de Babbersmolen enorm vergroot en vele deuren zijn er door geopend. De Schiedamse Molens heeft er dan ook alle vertrouwen in dat ze deze bijzondere poldermolen met molenerf weer nieuw leven kunnen inblazen en kunnen 'teruggeven' aan alle Schiedammers.

Bron: Persbericht Schiedamse Molens 3 oktober 2011


Babbersmolen in finale van BankGiro Loterij Molenprijs
Zeven molens strijden om meeste stemmen

Schiedam, 1 september 2011- De Schiedamse Babbersmolen is één van de zeven genomineerde molens voor de BankGiro Loterij Molenprijs. Uit negentien inzendingen koos de jury onder voorzitterschap van Rijksadviseur Cultureel Eggenkamp Wim Eggenkamp voor die molens, die met hun verbeterplan het meest appelleren aan draagvlakverbreding. Tussen 1 en 28 september kan het Nederlandse publiek een stem uitbrengen op een van de genomineerde molens. De winnende molen krijgt een bedrag van € 50.000 om het ingediende plan te realiseren. Stem op de Babbersmolen: www.molenprijs.nl.

Stem op de Babbersmolen!

De Bank Giro Loterij Molenprijs is een jaarlijkse publieksprijs, ingesteld door de Vereniging De Hollandsche Molen. Een nominatie heeft vooral kans van slagen, wanneer het een aansprekend plan betreft waarvoor op lokaal en regionaal niveau voldoende ondersteuning is te creëren - en waarvoor dus stemmen zijn te winnen.
Ook voor de stemmers is een prijs te winnen: voor twee personen een diner en een overnachting in een molen.

Stem op de Babbersmolen - Artist Impression: DPI Animation House
Babbersmolen - Artist Impression: DPI Animation House

Leven in en rond een poldermolen

De Babbersmolen (bij velen vooral bekend als voormalig vogelasiel) is gebouwd in 1710 aan de middeleeuwse Poldervaart. Het is de oudste stenen poldermolen van Nederland. In de 20e eeuw is hij steeds verder afgetakeld totdat er alleen nog maar een molenromp restte. Nu wordt hij gelukkig volledig gerestaureerd. 

Met hulp van de Molenprijs kan het leven in en rond deze poldermolen weer zichtbaar worden gemaakt. Zo wordt de molenaarswoning in de molen gereconstrueerd met antieke bouwmaterialen. Op het molenerf komt een moestuin met ouderwetse groenten en een kleine boomgaard. Een vlietlandje omzoomd met knotwilgen toont het open polderlandschap dat hier vroeger nog tot aan de horizon reikte maar tegenwoordig steeds meer onder druk staat. Door jong en oud te laten kennismaken met het leven op een poldermolen neemt de waardering voor dit oude natuur- en cultuurlandschap hopelijk weer toe.

De Babbersmolen Nu langs de poldervaart.

Andere nominaties

De zes overige genomineerde molens zijn achtereenvolgens:

  • Zaagmolen De David te Warffum (Groningen), met een voorstel voor herbouw van het restant in het Openluchtmuseum Het Hoogeland te Warffum;
  • Korenmolen De Havelter Molen te Havelte (Drenthe), met een plan voor het inrichten van een nieuw bijgebouw voor bijeenkomsten en educatieve doeleinden;
  • Korenmolen Houdt Breaf Stant, te Welsum (Overijssel), voor het plaatsen van een trap aan de buitenzijde van de molen om de bewoonde molen toegankelijk voor het publiek te maken.
  • Krijtmolen d'Admiraal te Amsterdam (Noord-Holland), met een restauratieplan van de molenaarswoning en de maalruimte en het herstellen van de molenbiotoop;
  • Korenmolen De Blazekop te Ovezande (Zeeland), voor het aanbrengen van een nieuw Bilau-wieksysteem en het inrichten in de bijgebouwen van een theeschenkerij en een bed&breakfast;
  • Watermolen De Oliemolen te Heerlen (Zuid-Limburg), met een restauratieplan voor de Jakobsladder en de steenkuipen en de aanschaf van een nieuwe buil;

Stemmen

Via de website www.molenprijs.nl kan het publiek tussen 1 en 28 september stemmen. Dit is heel eenvoudig: op de site staat een lijst van de genomineerden. Men kan de favoriete molen vervolgens aanklikken. De winnaar wordt op donderdag 29 september 2011 bekend gemaakt.

10 december 2013