MIDDEN - DELFLAND

Prijs uitreiking bomen met een verhaal

30 maart 2011. Op monumentendag 2010 is door mevrouw Van den Heuvel, wethouder in Midden-Delfland het startsein gegeven voor een wedstrijd waarbij gevraagd werd in Midden-Delfland top zoek te gaan naar de grootste of dikste boom of naar de boom met een bijzonder verhaal. Dit project is naar aanleiding van het Jaar van de Monumentale Boom (2010) georganiseerd door de Midden-Delfland Vereniging in samenwerking met de stichting Midden-Delfland is Mensenwerk en de Bomenstichting. Op 23 maart werden de prijswinnaars bekendgemaakt.

Gedurende de najaar zijn er door een aantal trotse boombezitters maar ook mensen met een hart voor bomen in totaal 29 bomen aangemeld. Allemaal met een eigen verhaal. Maar ook allemaal bomen die door hun standplaats, omvang, soort en of geschiedenis belangrijk zijn voor bewoners en bezoekers van Midden-Delfland. Eind februari had de jury, bestaande uit mevrouw Ageeth van der Heuvel en de heren Frits van Ooststroom en Piet van der Eijk de moeilijke taak om uit de zeer verschillende inzendingen een prijswinnaar aan te wijzen. Zij hebben er in hun wijsheid voor gekozen om niet één winnaar aan te wijzen maar voor vier verschillende categorieën een winnaar te benoemen.

Op 23 maart, boomplantdag, zijn in de Dorpshoeve de prijswinnaars bekend gemaakt. In een volle zaal van de Dorpshoeve werden eerst al de ingezonden bomen met verhaal of toelichting aan een bijzonder geïnteresseerd publiek getoond. Hierna maakte de voorzitter van de jury, mevrouw Ageeth van der Heuvel, de namen van de prijswinnaars bekend:

  • In de categorie 'oud en bijzonder' was de prijs voor de familie Van Staalduinen, aan de Kwakelweg, voor de zeer oude en voor dit gebied bijzondere Taxus.
  • Voor het 'mooiste verhaal' was de prijs voor mevrouw Wilma van Leeuwen-Alsemgeest voor de Kastanjes die door haar overgrootvader in opdracht van de pastoor voor het kerkje Op Hodenpijl zijn geplant.
  • Voor de 'mooiste en meest beeldbepalende boom' gaat de prijs naar mevrouw Liesbeth Alblas voor twee bijzonder mooie rode Beuken aan de Commandeurshof in Maasland.
  • En om de knotbomen in heel Midden-Delfland te eren heeft de jury besloten om mevrouw Birgit Slee een prijs te geven voor de ingestuurde Drie Gezusters (zie foto) in Abtswoude.

Knotwilg De Drie Gezusters

Al met al een geslaagde wedstrijd waarbij bomen als een belangrijk groen element in onze mooie polders onder de aandacht zijn gebracht. Door de oprichting van een werkgroep bomen door de Midden-Delfland Vereniging zullen we bomen in de toekomst de aandacht geven die zij nodig hebben. Aanmelding voor de werkgroep en nadere informatie bij Michel van Ruijven info@middendelflandvereniging.nl.

Alle inzendingen zijn t.z.t terug te vinden op de website van de vereniging, www.middendelflandvereniging.nl.

Zie ook: Bomen met een verhaal 2010.

Bron: persbericht Midden-Delfland Vereniging

10 december 2013