MIDDEN - DELFLAND

Randstad 380 kV door Midden-Delfland

De discussie over de aanleg van de 380 kV hoogspanningsleiding door een deel van Midden-Delfland kwam ten einde met het besluit voor aanleg van de Raad van State, eind vorig jaar. In het landschap zijn inmiddels de voorbereidingen begonnen voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding. Langs de Wijk Tanthof komt de leiding ondergronds. Net vóór de aansluiting van de snelweg A4 met de Kruithuisweg komt het stijgpunt.  Hiervandaan loopt de leiding in min of meer rechte lijn naar het in aanbouw zijnde Tennet schakelstation bij Wateringseveld (zie kaart). 

Op deze pagina de ontwikkelingen in 2011. Lees ook informatie uit afgelopen jaren: 2010, 2009, 2008, 2007. Zie ook: Website: Delft zegt NEE tegen bovengronds 380kV en Tennet Randstad 380kV.


380 kV Midden-Delfland kaart - klik voor grote versie
380 kV Midden-Delfland kaart - klik voor grote versie; gehele kaart zuidring (PDF)

Voorbereidingen voor aanleg 380 kV begonnen

Net voor het broedseizoen zijn op de locaties voor hoogspanningsmasten en het stijgpunt bomen en struikgewas verwijderd. Bamboepaaltjes met rood-witte linten markeren de plekken waar zeer binnenkort gewerkt gaat worden. Op de website van Tennet is weining te vinden over de verdere planning. Begin april wordt begonnen met de aanleg van werkplateaus bij de plaatsen waar de Wintrackmasten komen te staan (animatie). Eind 2012/begin 2013 moet alles klaar zijn. Hieronder enkele beelden van de huidige situatie aan de rand van Tanthof.

380 kV Midden-Delfland - ondergronds langs Tanthof - 27 maart 2011
380 kV Midden-Delfland - ondergronds langs Tanthof - 27 maart 2011

380 kV Midden-Delfland - ondergronds langs Tanthof - 27 maart 2011
380 kV Midden-Delfland - ondergronds langs Tanthof - 27 maart 2011

380 kV Midden-Delfland - stijgpunt nabij a4-Kruithuisweg - 27 maart 2011
Midden-Delfland - stijgpunt nabij a4-Kruithuisweg - 27 maart 2011

27 maart 2011 Midden-Delfland Mooi Dichtbij

10 december 2013