Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Archeologische Verwachtingskaart Midden-Delfland officieel

12 januari 2011. Het 188 pagina tellende boekwerk met de titel 'Midden-Delfland - Een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart' bestaat al sinds medio 2010, maar was nog niet officieel gepresenteerd. Hoog tijd dus om te vernemen welke archeologische schatten er wellicht nog verborgen zijn in de ondergrond van de gemeente Midden-Delfland. Erik de Groot, directeur van Erfgoed Delft waaronder o.a. Archeologie Delft (en omstreken) valt, overhandigde het boekwerk aan wethouder Tineke van Nimwegen van de gemeente Midden-Delfland.

Voorafgaand aan de overhandiging van het boekwerk gaf Epko Bult, archeoloog en een van de auteurs, in het kort het belang van de archeologie in Nederland aan. Sinds de Tweede Wereldoorlog is ongeveer 40% van de bekende archeologische vindplaatsen verloren gegaan zonder eerst te zijn gedocumenteerd. Daarom is het van belang bij bouwactiviteiten vooraf in te kunnen schatten waar mogelijke vindplaatsen zijn, zodat bij bouwplannen hier rekening mee gehouden kan worden. Vervolgens beschreef Epko in het kort de geschiedenis van de archeologie in Midden-Delfland (en regio) met de opgraving van een deel van het kasteel Keenenburg in Schipluiden als een van de hoogtepunten.

Wethouder Tineke van Nimwegen bedankte Erfgoed Delft voor dit mooie resultaat: "In één overzicht wordt nu voor onze gemeente aangegeven waar je kans hebt op het treffen van behoudwaardige archeologische resten. Vandaar uit kun je bepalen in welke situaties er nader archeologisch onderzoek moet worden verricht. Dat schept helderheid naar alle betrokkenen, zoals de initiatiefnemers voor een (ver)bouwaanvraag en onze historische verenigingen. Over belangrijke archeologische vondsten moet worden verteld. Ze vertellen ons over de IJzertijd, de Romeinse periode en de Middeleeuwen. Deze verhalen moeten worden doorgegeven aan volgende generaties. Het is goed om te zien dat de basisscholen in onze Cittaslow Midden-Delfland daar werk van maken. Het veenlijkje 'Claudia van Delflandia' dat een paar jaar geleden in de Harnaschpolder is gevonden, helpt ons daarbij.

Presentatie archeologische verwachtingskaart Midden-Delfland - 12 januari 2011
vlnr: Epko Bult, Tineke van Nimwegen, Marjolein Kerkhof, Bas Penning en Erik de Groot.

Veel wetenswaardigheden en mooie kaarten

Marjolein Kerkhof, Epko Bult en Bas Penning hebben een goed leesbaar en informatief document geproduceerd met duidelijke kaarten en schematische afbeeldingen. In de eerste plaats is het boek een inmiddels vastgesteld beleidsstuk voor de gemeente Midden-Delfland. Daarnaast is het een interessant boek met veel wetenswaardigheden over Midden-Delfland voor iedereen die daar interesse in heeft. Zo wordt er uitgebreid ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het gebied en wanneer en hoe de mens het gebied heeft gevormd tot wat het nu is. De vijf verwachtingskaarten geven aan waar uit welke periode vindplaatsen kunnen worden verwacht. De vijf kaarten hebben betrekking op de perioden: de Vroege Prehistorie, de IJzertijd, de Romeinse tijd, de Vroege – begin Late Middeleeuwen en de Late Middeleeuwen – Nieuwe tijd. Als voorbeeld is de archeologische verwachtingskaart van de Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd hier beneden getoond (klik voor een vergroting).

Archeologische verwachtingskaart van de Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd

Rondleiding

Na het officiële gedeelte van de bijeenkomst namen de aanwezigen, waaronder gemeenteraadsleden en leden van de monumentencommissie, deel aan de rondleiding door het relatief nieuwe onderkomen van Archeologie Delft aan de Kluizenaarsbocht. Daarbij werd een aantal werknemers en vrijwilligers voorgesteld en werd hun (soms monniken-) werk aandachtig bekeken. De grote uitdaging is steeds om uit de vele stukjes glas of aardewerk weer een archeologisch compleet voorwerp te vervaardigen, dat wil zeggen dat alle vormen en afmetingen nauwkeurig kunnen worden opgemeten en getekend. In de verschillende vitrines staan prachtige voorbeelden van min of meer complete drinkglazen, flessen en een verscheidenheid aan voorwerpen van aardewerk uit verschillende perioden.

Archeologische Verwachtingskaart Midden-Delfland officieel - 12 januari 2011
Een indrukwekkend aantal scherven aardewerk.

Archeologische Verwachtingskaart Midden-Delfland officieel - 12 januari 2011
Vaak lukt het om puzzelstukjes te combineren.

Archeologische Verwachtingskaart Midden-Delfland officieel - 12 januari 2011
Keenenburg glasscherven.

Archeologische Verwachtingskaart Midden-Delfland officieel - 12 januari 2011
Een fragment Venetiaans glas van de Keenenburg

Archeologische Verwachtingskaart Midden-Delfland officieel - 12 januari 2011
Vitrine met aardewerk uit de Harnaschpolder opgravingen (Den Hoorn).

Meer informatie:

06 april 2024