MIDDEN - DELFLAND

Een natuurlijke weg tot gezondheid door de leer van Bruno Gröning

Was het niet steeds zo, dat het verstand van de mensen het "nieuwe" bekritiseerde en zelfs bespotte, tot de ware kern duidelijk werd en de waarheid werkelijkheid werd? Lezing op 15 november 2011, 19.30 uur, Wijkcentrum De Parel, Van Beresteynstraat 99, 2614 HE Delft. 

Bruno Gröning, die deze vraag in de jaren 50 aan zijn toehoorders stelde, heeft juist dat in zijn leven op onvoorstelbare wijze, ja op een bittere manier moeten ervaren. Na de eerste van waarheid getuigende berichten over sensationele genezingen, in het bijzonder in Herford en Rosenheim in het jaar 1949, wendde zich in de daarop volgende jaren een groot deel van de pers en daarmee ook de zogenaamde "publieke mening" tegen hem.

In het voorjaar van 1949 stroomden duizenden mensen naar Herford in Westfalen. In de herfst van hetzelfde jaar trokken dagelijks tot 30.000 mensen naar de Traberhof te Rosenheim, dicht bij München. Een leger van ellende, van zieke en lijdende mensen. Ze hadden slechts een doel: Bruno Gröning. Voor velen was de genezer de laatste hoop. Door de oorlog terneer geslagen, door de artsen opgegeven, hadden deze mensen nog slechts een wens: gezond te worden, bevrijdt van nood en pijn. 

Een natuurlijke weg tot gezondheid door de leer van Bruno Gröning

Ofschoon Bruno Gröning steeds de samenwerking met de artsen zocht, kwamen er verdere verboden tot genezen, in de volgende jaren zelfs tot een gerechtelijk proces. Zo mocht hij voortaan alleen nog in kleine kring werken. Maar ook daar werd hij gehinderd, hoofdzakelijk door vermeende helpers, die geld aan hem wilden verdienen en daarom door hem werden afgewezen. Enkelen van hen zweerden wraak en pakten zich samen, tegen hem. In deze jaren kwamen er verleidelijke aanbiedingen uit het buitenland en het zou voor Bruno Gröning gemakkelijk zijn geweest om rijk en beroemd te worden. Uit Amerika zwaaiden de Dollars, wanneer hij op een showtournee zou zijn gegaan. Gröning weerstond alle verzoekingen en bleef in Duitsland, ofschoon hem daar constant grote hindernissen in de weg werden gelegd. Zijn plan om vanuit Duitsland ook in andere landen genezingsoorden op te richten werd verijdeld. In 1958 werd hem door een gerechtelijk oordeel in Duitsland alle genezende activiteiten onmogelijk gemaakt. Begin 1959 reisde hij naar Parijs en stierf daar op 26 januari 1959.

Een natuurlijke weg tot gezondheid door de leer van Bruno Gröning

Zijn werken gaat door tot vandaag de dag

De Bruno Gröning-Vriendenkring is intussen wereldwijd bekend. De betekenis en werking van de boodschap, die Bruno Gröning door zijn leven en zijn woorden aan de mensen heeft verder gegeven, wordt ook in onze dagen duizendvoudig bewaarheid. Genezingsberichten vanuit de hele wereld getuigen hiervan, dat mensen toegang kunnen vinden tot een kracht, die zelfs voor het door artsen vaak uitgesproken oordeel "ongeneeslijk" geen houvast heeft. Een kracht, die succesvol en allesomvattend nood en leed opruimt, zoals het voor het menselijke weten en kennis slechts in de verste verte mogelijk was. Bruno Gröning sprak over de "Goddelijke genezende kracht", de "Heilstrom". Hij was ervan overtuigd dat de mens, met behulp van zijn leer, deze kracht voor zich nuttig kan gebruiken.

Inhoud van de lezing

  • Gebeurde genezingen worden voorgesteld en voor iedereen begrijpelijk uitgelegd
  • De toehoorders kunnen tijdens de lezing op eenvoudige en natuurlijke wijze de genezende kracht zelf ervaren
  • Bruno Gröning en zijn leer
  • De Bruno Gröning-Vriendenkring
  • De Medisch-Wetenschappelijke Vakgroep (MWF)

Duur van de lezing ca. 2 uur.

Alle geïnteresseerden zijn uitgenodigd voor de lezingen en film. De toegang is vrij,een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.

Meer informatie

http://www.bruno-groening.org,  hier vindt u wetenswaardigheden over Bruno Gröning, zijn leer, de Bruno Gröning-Vriendenkring, de MWF, alsook meer dan 200 genezingsberichten.
E-Mail: netherlands@bruno-groening.org 
tel. 015-2579632

Link van de film van het genezingsbericht van Anneke Hagen http://www.youtube.com/watch?v=QJH3aYAm0Hc. en van de gezondheidsbeurs Utrecht http://www.youtube.com/watch?v=z-euPng5thQ&feature=related met de genezing van ME van Margriet Koekoek.

Bron: Persbericht Bruno Gröning-Vriendenkring, 29 september 2011

10 december 2013