MIDDEN - DELFLAND

DOP NOAP Fonds heet nu Omgevingsfonds Midden-Delfland

Heeft u een goed idee dat bijdraagt aan de kwaliteit van natuur en milieu, cultuur of beleving in Midden-Delfland, zoals:

  • natuurvriendelijke oevers aan het meertje bij uw camping,
  • kinderen het platteland laten beleven,
  • een historische molen restaureren,
  • ...

Of heeft u andere ideeën? Vraag het Omgevingsfonds Midden-Delfland om een bijdrage! Iedereen kan een aanvraag indienen. In de folder leest u hoe.

Het Omgevingsfonds Midden-Delfland wordt beheerd door het Recreatieschap Midden-Delfland.

Website van het Recreatieschap Midden-Delfland. Download hier de folder (PDF)

DOP NOAP Fonds

Als compensatie voor de opslag van verontreinigde grond en havenslib, heeft de gemeente Rotterdam in 1997 geld gestort in het Omgevingsfonds Midden-Delfland (toen nog onder de naam DOP NOAP Fonds). Het doel van het fonds is om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan een betere kwaliteit van natuur, milieu, cultuurwaarden en de beleving van het gebied Midden-Delfland.

De Stoelen langs de Vlaardingervaart
De Stoelen langs de Vlaardingervaart.

10 december 2013